{"baslik":"C++ Arduino Fonksiyondan Dizi D\u00f6nd\u00fcrme","icerik":"

\r\n\tÇal\u00fd\u00femalar\u00fdm\u00fdzda arduino içerisinden genelde veri göndermez, ekrana yazd\u00fdr\u00fdr ya da mesafe, s\u00fdcakl\u00fdk, aç\u00fd vb. tek eleman döndürürüz.<\/p>\r\n

\r\n\tFakat baz\u00fd çal\u00fd\u00femalarda birden fazla elemanlar\u00fd dizileri döndermemiz gerekebilir.<\/p>\r\n

\r\n\tBunu nas\u00fdl yapabilece\u00f0inizi bir örnekle payla\u00feayaca\u00f0\u00fdm.<\/p>\r\n

\r\n\tPseudo Kod: <\/p>\r\n

\r\n\tglobal bir dizi tan\u00fdmla<\/p>\r\n

\r\n\tfonksyion dönü\u00fe tipine * ekle (pointer, i\u00fearetçi için kullan\u00fdlan karakterimiz)<\/p>\r\n

\r\n\tfonksiyon içerisinde diziye [0], [1] = \u00feeklinde veri atamalar\u00fdn\u00fd yapal\u00fdm<\/p>\r\n

\r\n\treturn deyimine (dönü\u00fe tipi *) &globalDe\u00f0i\u00fekenAd\u00fd; <\/p>\r\n

\r\n\tekleyerek tamamlayal\u00fdm.<\/p>\r\n


\r\n\t
\r\n\t\t
\r\n\t\t\tfloat<\/span> okunan_degerler_imu<\/span>[3<\/span>];<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tfloat<\/span> *<\/span>getXYZ<\/span>(bool<\/span> yazdir) {<\/div>\r\n\t
\r\n\t
\r\n\t\txRaw = analogRead<\/span>(xPin);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tyRaw = analogRead<\/span>(yPin);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tzRaw = analogRead<\/span>(zPin);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tlong<\/span> xMilliG = map<\/span>(xRaw, xMin, xMax, -1000<\/span>, 1000<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tlong<\/span> yMilliG = map<\/span>(yRaw, yMin, yMax, -1000<\/span>, 1000<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tlong<\/span> zMilliG = map<\/span>(zRaw, zMin, zMax, -1000<\/span>, 1000<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/--------------------------------------------------------------<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/ re-scale to fractional Gs<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tfloat<\/span> x_g_value = xMilliG \/ 1000.0<\/span>;<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tfloat<\/span> y_g_value = yMilliG \/ 1000.0<\/span>;<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tfloat<\/span> z_g_value = zMilliG \/ 1000.0<\/span>;<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tif<\/span> (yazdir == true<\/span>) {<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/Serial.print(x_g_value,0);<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>(x_g_value, 2<\/span>); \/\/verileri -1 0 +1 olarak de\u00f0il 2 ondal\u00fdkl\u00fd olarak veriyor.<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>("G"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>("t"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/Serial.print(y_g_value,0);<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>(y_g_value, 2<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>("G"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>("t"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/Serial.print(z_g_value,0);<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>(z_g_value, 2<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.print<\/span>("G"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial<\/span>.println<\/span>();<\/div>\r\n\t
\r\n\t
\r\n\t\t\/\/Serial.print(x_g_value,0);<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>(x_g_value, 2<\/span>); \/\/verileri -1 0 +1 olarak de\u00f0il 2 ondal\u00fdkl\u00fd olarak veriyor.<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>("G"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>("t"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/Serial3.print(y_g_value,0);<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>(y_g_value, 2<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>("G"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>("t"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\t\/\/Serial3.print(z_g_value,0);<\/span><\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>(z_g_value, 2<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.print<\/span>("G"<\/span>);<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tSerial3<\/span>.println<\/span>();<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t}<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tokunan_degerler_imu<\/span>[0<\/span>] = x_g_value;<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tokunan_degerler_imu<\/span>[1<\/span>] = y_g_value;<\/div>\r\n\t
\r\n\t\tokunan_degerler_imu<\/span>[2<\/span>] = z_g_value;<\/div>\r\n\t
\r\n\t
\r\n\t\treturn<\/span> (float<\/span> *)&okunan_degerler_imu;<\/div>\r\n\t
\r\n\t\t}<\/div>\r\n<\/div>\r\n"}