{"baslik":"Cwp Permisson, Not Read Htaccess Hatas\u00fd","icerik":"

\r\n\tMerhaba,
\r\n\tCwp yi restore ettiyseniz.  Dizin ve dosya sahiplik ile okuma, yazma izinleri eksik oldu\u00f0u için bu hatalar\u00fd alabilirsiniz.<\/p>\r\n

\r\n\tEl ile ve otomatik olmak üzere iki çözümü vard\u00fdr.<\/p>\r\n


\r\n\t1) ssh den home dizini alt\u00fdnda account sayfas\u00fdna girdi\u00f0inizde a\u00fea\u00f0\u00fddaki komutlar\u00fd uygulayabilirsiniz. (varsa htaccess leri de silmelisiniz)<\/p>\r\n

\r\n\tchown -R user:user public_html<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tcd public_html 
\r\n\tchomd 0666 * <\/p>\r\n

\r\n\t2) cwp sunucu yönetim panelinde "User Accounts> Fix Permission" ba\u00fel\u00fd\u00f0\u00fdna girin ald\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fdz hata türlerinin önündeki tüm checkboxlar\u00fd seçip "Fix Selected Issues" butonuna t\u00fdklad\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fdzda i\u00felem %99.99 çözülüyor. Bunun haricinde sorun devam ediyorsa kodlar\u00fdn\u00fdz\u00fd lokal de bir çal\u00fd\u00fet\u00fdrmay\u00fd deneyin. Utf-8 veya dosya kodlama setinden dolay\u00fd sat\u00fdr sonlar\u00fd vs hatal\u00fd aktar\u00fdlm\u00fd\u00fe olabiliyor.<\/p>\r\n"}