{"baslik":"Huzur \u00deehri Tokat Tan\u00fdt\u00fdm Toplant\u00fds\u00fd Yap\u00fdld\u00fd","icerik":"

\r\n\tKoordinatörlü\u00f0ünü yürüttü\u00f0üm; Erasmus+ K220 Tranquil City, Avrupa Birli\u00f0inden 250 bin avro hibe deste\u00f0i almaya hak kazanan projemizin, tan\u00fdt\u00fdm toplant\u00fds\u00fdn\u00fd il protokolü, ilçe protokolü, sivil toplum kurulu\u00felar\u00fd, özel sektör temsilcileri ve Ulusal Ajans Ba\u00fekan\u00fd \u00ddlker ASTARCI ile Yeti\u00fekin E\u00f0itimi Daire Ba\u00fekan\u00fd Kemal BA\u00deÇI kat\u00fdl\u00fdmlar\u00fdyla gerçekle\u00fetirdik.<\/p>\r\n


\r\n\t\u00ddHT\u00ddYAÇ ANAL\u00ddZ\u00dd YAPILACAK<\/p>\r\n

\r\n\tTokat Valili\u00f0i Sosyal Etüt ve Proje Müdürü \u00deahabettin Akca proje sunumunu yapt\u00fd.<\/p>\r\n

\r\n\tAkca sunumunda Huzur \u00deehri Tokat Tranquil City projesinde ihtiyaç analizi, anket, çal\u00fd\u00fetaylar düzenlenerek Tokat’\u00fdn sorunlar\u00fdn\u00fdn tespit edilecek.  Belirlenen hususlar üzerinde e\u00f0itim faaliyetleri, tiyatro oyunlar\u00fd, saha etkinlikleri yap\u00fdlacak, e\u00f0itim programlar\u00fd düzenlenecek. Adab\u00fd mua\u00feeret, çevre temizli\u00f0i, de\u00f0erler e\u00f0itimi, ekonomik okur yazarl\u00fdk, sosyal medya ve ttelevizyon okur yazarl\u00fd\u00f0\u00fd ve benzeri tiyatro oyunlar\u00fd \u00ddl Milli E\u00f0itim Müdürlü\u00f0ü koordinesinde, tüm okullarda ö\u00f0retmenlerin gözetiminde,  bizzat veliler ve ö\u00f0renciler oynayarak belirtilen kazan\u00fdmlar\u00fd ö\u00f0rencilerin içselle\u00fetirmesini sa\u00f0layaca\u00f0\u00fdz dedi.
\r\n\tKaynak: https:\/\/www.kanal60.com\/haber\/huzur-sehri-tokat-2690.html<\/a><\/p>\r\n\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\"\"<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\"\"<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t\"\"<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\"\"<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t\"\"<\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\"\"<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>"}