{"baslik":"Huzur \u00deehri Projesi Toplant\u00fdlar\u00fd Mart 2024","icerik":"

\r\n\tHuzur \u00feehri projesi kapsam\u00fdnda kamu kurum ve kurulu\u00felar\u00fd, yüksekö\u00f0retim kurumlar\u00fd ve sivil toplum kurulu\u00felar\u00fd ile toplant\u00fd ve görü\u00femeler yapt\u00fdk.<\/p>\r\n


\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\t**Huzur \u00deehri Tokat Projesi Materyal Ç\u00fdkt\u00fds\u00fd Planlama Toplant\u00fds\u00fd Gerçekle\u00fetirildi**<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tTokat Valili\u00f0i öncülü\u00f0ünde yürütülen Huzur \u00deehri Tokat projesi kapsam\u00fdnda önemli bir planlama toplant\u00fds\u00fd gerçekle\u00fetirildi. Vali Yard\u00fdmc\u00fds\u00fd Osman Sar\u00fd, Uzman Psikolog Ayfer Hatipo\u00f0lu, Fen Edebiyat Dekan\u00fd Alparslan Demir, Tokat Belediyesi Proje Koordinatörü Sn. Caner Ats, kamu kurumu yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya gelindi.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tToplant\u00fdda, Huzur \u00deehri Tokat projesi kapsam\u00fdnda yap\u00fdlacak çal\u00fd\u00femalar ve üretilecek materyaller planlanarak bir takvime ba\u00f0land\u00fd. Kat\u00fdl\u00fdmc\u00fdlar, "Hep birlikte daha huzurlu \u00feehirler olu\u00fetural\u00fdm" hedefi do\u00f0rultusunda i\u00fe birli\u00f0i ve koordinasyonun önemine vurgu yapt\u00fdlar. Proje, \u00feehirde ya\u00feayanlar\u00fdn sosyal ve psikolojik refah\u00fdn\u00fd art\u00fdrmay\u00fd hedefliyor.<\/p>\r\n

\r\n\t
\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\t\"\"<\/a><\/p>\r\n

\r\n\t\"\"<\/a><\/p>\r\n

\r\n\t** Aile Müdürlü\u00f0ü Ziyareti: Huzur \u00deehri Projesi Görü\u00femeleri Devam Ediyor**<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tTokat'ta hayata geçirilmekte olan Huzur \u00deehri projesi için payda\u00felarla yap\u00fdlan görü\u00femeler devam ediyor. Projenin ilerleyi\u00feine dair önemli geli\u00femeler ya\u00fean\u00fdyor.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tHuzur \u00deehri projesinin geli\u00feiminde eme\u00f0i geçen Say\u00fdn Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü ve \u00feube müdürlerine misafirperverlikleri için te\u00feekkü<\/p>\r\n

\r\n\tProjenin içeriklerinin olu\u00feturulmas\u00fd ve yayg\u00fdnla\u00fet\u00fdr\u00fdlmas\u00fd sürecinde i\u00fe birliklerine karar verilerek planlamalar yap\u00fdlmakta.<\/p>\r\n

\r\n\tProjenin önemli isimleri, Tokat Valili\u00f0i \u00ddl Sosyal Etüt Ve Proje Müdürü \u00deahabettin Akça ile bir araya gelerek proje detaylar\u00fd hakk\u00fdnda isti\u00fearelerde bulundular.<\/p>\r\n

\r\n\tToplant\u00fdya \u00ddl Müdürü K\u00fdymet Bozta\u00fe, Arge Biriminden Sorumlu \u00deube Müdürü Ali Koca ve \u00deÖN\u00ddM Müdürü \u00deeyda Ate\u00fe de kat\u00fdld\u00fd.<\/p>\r\n

\r\n\tHuzurlu bir \u00feehirde öncelikle aile içinde huzurun sa\u00f0lanmas\u00fdn\u00fdn önemine vurgu yap\u00fdld\u00fd ve bu projeyle bu hedefe katk\u00fd sa\u00f0lanaca\u00f0\u00fd belirtildi.<\/p>\r\n

\r\n\tToplant\u00fdda, projenin içeri\u00f0iyle ilgili yap\u00fdlacak etkinlikler, verilecek e\u00f0itim konular\u00fd ve uygun mekanlar üzerinde fikir birli\u00f0i sa\u00f0land\u00fd ve toplant\u00fd sonland\u00fdr\u00fdld\u00fd.<\/p>\r\n

\r\n\t\"\"<\/a><\/p>\r\n"}