{"baslik":"Linux Dizin ve Dosya Silme","icerik":"

\r\n\tCentos i\u00feletim sisteminde rm -rf *cron_jobs gibi bir komut yürütmeye çal\u00fd\u00fe\u00fdrsak ne olur ? <\/p>\r\n


\r\n\tCentos da rm dosya silmek için rmdir dizin silmek için -rf parametresi klasör doluysa birden fazla dosya ismi içeriyorsa vb. kullan\u00fdyorum.<\/p>\r\n

\r\n\tama 10 bin den fazla bu isimde dosya varsa silmek için a\u00fea\u00f0\u00fddaki gibi komut yazmak gerekiyor '*sms_cron.*' yerine siz kendi dosya ad\u00fdn\u00fdz\u00fd ve * joker karakterini eklemeniz gerekiyor.<\/p>\r\n

\r\n\tfind . -name '*sms_cron.*' -exec rm -rf {} \\;<\/span><\/p>\r\n"}