{"baslik":"Bas\u00fdn Haberi 12\/2018","icerik":"

\r\n\t <\/h1>\r\n
\r\n\t

\r\n\t\tVali Dr. Ozan Balc\u00fd’n\u00fdn konu\u00femas\u00fdn\u00fdn ard\u00fdndan Valilik Bilgi \u00dd\u00felem \u00deube Müdürlü\u00f0ü personeli \u00deahabettin Akça, projenin i\u00feleyi\u00fe sistemi ile ilgili kat\u00fdl\u00fdmc\u00fdlara bilgiler verdi.<\/span><\/h1>\r\n<\/div>\r\n
\r\n\tVali Dr. Ozan Balc\u00fd, Aile ve Sosyal Politikalar \u00ddl Müdürlü\u00f0ü taraf\u00fdndan uygulanacak olan “Tokat Sosyal Destek” Projesi kapsam\u00fdnda yap\u00fdlan bilgilendirme toplant\u00fds\u00fdna kat\u00fdld\u00fd. <\/span><\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tValili\u00f0imiz himayesinde ba\u00felat\u00fdlan Tokat Sosyal Destek Projesi 26 Haziran Atatürk Kültür Saray\u00fd \u00deehit Binba\u00fe\u00fd Bozp\u00fdnar Salonunda,  sahada hayata geçirecek olan meslek elemanlar\u00fdna tan\u00fdt\u00fdld\u00fd. <\/span><\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tToplant\u00fdya Vali Dr. Ozan Balc\u00fd’n\u00fdn yan\u00fd s\u00fdra Vali Yard\u00fdmc\u00fds\u00fd Mehmet Sülün, \u00ddl Özel idaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Aile ve Sosyal Politikalar \u00ddl Müdürü Mahmut Özdemir, ilçe müdürleri, Sosyal Yard\u00fdmla\u00fema ve Dayan\u00fd\u00fema Vakf\u00fd Müdürleri ile sahada hayata geçirecek olan ASDEP personeli kat\u00fdld\u00fd. <\/span><\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t\u00ddstiklal Mar\u00fe\u00fd’n\u00fdn okunmas\u00fdyla ba\u00felayan programda Aile ve Sosyal Politikalar \u00ddl Müdürü Mahmut Özdemir, projenin tan\u00fdt\u00fdm sunumunu yapt\u00fd.<\/span><\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tDezavantajl\u00fd Gruplar\u00fdn Kamu Hizmetine Eri\u00feimi Kolayla\u00feacak<\/span><\/div>\r\n
\r\n\tDaha sonra konu\u00fean Vali Dr. Ozan Balc\u00fd, Tokat Sosyal Destek Projesini çok önemsedi\u00f0ini söyledi. Projenin yürütülmesinde yap\u00fdlmas\u00fd gerekenler hakk\u00fdnda kat\u00fdl\u00fdmc\u00fdlara bilgeler veren Vali Dr. Ozan Balc\u00fd, projenin sosyal yard\u00fdm projesi olmay\u00fdp, dezavantajl\u00fd guruplar\u00fdn kamu hizmetlerine eri\u00feimini kolayla\u00fet\u00fdran bir proje oldu\u00f0unu ifade etti. Proje ile dezavanjl\u00fd guruplar\u00fdn yan\u00fdnda olunaca\u00f0\u00fdn\u00fd ve devletimizin \u00feefkat elinin onlara uzat\u00fdlaca\u00f0\u00fdn\u00fd belirten Vali Dr. Ozan Balc\u00fd,  projelerin sürdürülürken as\u00fdl ödülün, i\u00fei yapmak, hay\u00fdr duas\u00fd almak oldu\u00f0unun vurgulad\u00fd.  Vali Dr. Ozan Balc\u00fd, “Bu i\u00feleri yaparken a\u00fekla, sevgiyle, \u00feefkatle ve merhametle yapaca\u00f0\u00fdz. Ama bu da yetmez, mücadeleci olarak y\u00fdlmadan, y\u00fdlg\u00fdnl\u00fdk göstermeden, yorulmadan, yeter demeden yapmam\u00fdz laz\u00fdm. Pes etmememiz laz\u00fdm.” dedi.<\/span><\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tVali Dr. Ozan Balc\u00fd’n\u00fdn konu\u00femas\u00fdn\u00fdn ard\u00fdndan Valilik Bilgi \u00dd\u00felem \u00deube Müdürlü\u00f0ü personeli \u00deahabettin Akça, projenin i\u00feleyi\u00fe sistemi ile ilgili kat\u00fdl\u00fdmc\u00fdlara bilgiler verdi.<\/span><\/div>\r\n"}