{"baslik":"T\u00fcrk Tar\u00fdm\u00fdn\u00fdn Parlayan Y\u00fdld\u00fdz\u00fd Tokat","icerik":"

\r\n\tokat Valili\u00f0i Himayesinde ba\u00felat\u00fdlan Tokat \u00ddl Tar\u00fdm Müdürlü\u00f0ümüzce Haz\u00fdrlanan ve Türkiye de ilk defa ilimizde uygulanan Köyümde Ya\u00feamak \u00ddçin  Bir Sürü Nedenim Var Projesi Ba\u00fear\u00fdyla devam ediyor.<\/span><\/p>\r\n


\r\n\tProjemizi yerinde görmek, çal\u00fd\u00femalar\u00fdm\u00fdz hakk\u00fdnda bilgi almak amac\u00fdyla Erzincan, Erzurum ve Bilecik \u00ddl Tar\u00fdm Orman Müdürlüklerinden \u00dddareci ve çok say\u00fdda teknik personel \u00ddl Müdürlü\u00f0ümüzü ziyaret etmi\u00felerdir.<\/p>\r\n

\r\n\t \u00ddl Müdürlü\u00f0ümüz toplant\u00fd salonunda ziyaretçilerimizle yap\u00fdlan Toplant\u00fdn\u00fdn aç\u00fdl\u00fd\u00fe konu\u00femas\u00fdn\u00fd  yapan \u00ddl Müdürümüz Say\u00fdn Orhan \u00deAH\u00ddN; Projenin  2019 y\u00fdl\u00fd Haziran ay\u00fdnda Say\u00fdn Valimizin talimat\u00fd haz\u00fdrland\u00fd\u00f0\u00fd 2020 Y\u00fdl\u00fd Nisan ay\u00fdnda Ziraat Bankas\u00fd Sivas Bölge Ba\u00fekanl\u00fd\u00f0\u00fd \u00ddle Tokat Valili\u00f0i aras\u00fdnda imzalanan Protokol ile saha çal\u00fd\u00femalar\u00fdn\u00fdn ba\u00felad\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd belirterek gelinen noktada da 6 bine yak\u00fdn müracaat al\u00fdnd\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd bunlardan \u00feartlar\u00fd uygun 1150 çiftçimizle sözle\u00feme imzaland\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd bu güne kadar da 305 çiftçimize 27.000 koyunun teslim edildi\u00f0ini belirtmi\u00fetir.Projemizin \u00ddlimizde ba\u00fear\u00fds\u00fd üzerine ayn\u00fd isim ve ayn\u00fd \u00feartlarla Projenin, Ziraat Bankas\u00fd Genel Müdürlü\u00f0ünce di\u00f0er illerde de uygulanmak üzere \u00ddl Valilikleri ile Ziraat Bankas\u00fd Bölge Müdürlükleri aras\u00fdnda  Protokoller yap\u00fdld\u00fd\u00f0\u00fd,proje Kapsam\u00fdnda Tokat \u00ddl Müdürlü\u00f0ü Hayvan Sa\u00f0l\u00fd\u00f0\u00fd Yeti\u00fetiricili\u00f0i ve Su Ürünleri \u00deube Müdürlü\u00f0ünce Proje Uygulanacak illere Teknik destek sa\u00f0land\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd belirterek  Bu kapsamda \u00feu ana kadar 62 \u00ddl Tar\u00fdm ve Orman Müdürlü\u00f0üne Teknik destek sa\u00f0land\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd ifade etmi\u00fetir.Bu güne kadar Bir çok \u00ddl Müdürlü\u00f0ünden Teknik personelin  \u00ddlimizi ziyaret ederek çal\u00fd\u00femalar\u00fd yerinde gördü\u00f0ünü , bu illere tecrübelerimizi payla\u00fet\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd söyleyerek ,projenin Ülke Hayvanc\u00fdl\u00fd\u00f0\u00fdna ve çiftçilerimize  hay\u00fdrl\u00fd olmas\u00fdn\u00fd dileyerek konu\u00femas\u00fdn\u00fd bitirmi\u00fetir.<\/p>\r\n

\r\n\tToplant\u00fdya \u00ddl Müdür Yard\u00fdmc\u00fdlar\u00fdm\u00fdz Ümit OK ve Halil \u00ddbrahim SEVER ,Hayvan Sa\u00f0l\u00fd\u00f0\u00fd Yeti\u00fetiricili\u00f0i ve Su Ürünleri \u00deube Müdürü Salih ÇEL\u00ddK ,\u00ddl Müdürlü\u00f0ümüz Proje Ofisi Teknik Personeli ile Tokat Valili\u00f0i Proje Ofisinden Dr.Kür\u00feat KILINÇ ve Proje Ofisi Koordinatörü - Bilgi \u00dd\u00felem \u00deube Müdürü  Bilgisayar Mühendisi \u00deahabettin AKCA da kat\u00fdlm\u00fd\u00fet\u00fdr.<\/p>\r\n

\r\n\tToplant\u00fdn\u00fdn Ö\u00f0leden sonraki k\u00fdsm\u00fdnda Hayvan Sa\u00f0l\u00fd\u00f0\u00fd Yeti\u00fetiricili\u00f0i ve Su Ürünleri \u00deube Müdürü Salih ÇEL\u00ddK ile Proje Koordinatörleri Veteriner Hekim \u00ddbrahim D\u00ddLMAÇ ve Zooteknist Mürsel YILDIZ taraf\u00fdndan proje ile ilgili sunumlar yap\u00fdlm\u00fd\u00fet\u00fdr.<\/p>\r\n"}